PROJEKTI

Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a koji obuhvaćaju izgradnju Dječjeg vrtića Sjever i dogradnju Dječjeg vrtića Vila, u sastavu Dječjeg vrtića Đakovo, danas je s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i...
Pet đakovačkih višestambenih zgrada, kojima je upravitelj Univerzal, ulazi u energetsku obnovu sufinanciranu bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO). Iz alokacije od 40 milijuna eura zgrade 1, 4 i 5 na Vijencu kardinala Stepinca, u Splitskoj 22 i Cesarčevoj 10-12 izborile su naporima Univerzalove administracije...
Projekt uključuje izgradnju i opremanje zgrade Centra za socijalnu skrb Đakovo te nabavu vozila u svrhu kvalitetnog obavljanja svojih zakonima propisanih djelatnosti te međunarodnim ugovorima propisanih obaveza. Projekt se provodi kroz 5 faza: 1) izrada projektne i tehničke dokumentacije 2) izgradnja građevine, stručni nadzor i aktivnosti koordinatora zaštite na radu 3) nabava opreme...
Proširenje Univerzalova voznoga parka dvama novim moderno opremljenim vozilima, realizirano zahvaljujući bespovratnom novcu iz Kohezijeskog fonda (KF) Europske unije pridonosi povećanju stope odvojeno prikupljenoga otpada te smanjenju udjela biootpada u miješanome otpadu, što predstavlja tranziciju na višu razinu u procesu gospodarenja otpadom. Projekt nazvan “KOMVO 2U” komunikacijom s javnošću apelira...
NAZIV PROJEKTA: Izgradnja reciklažnog dvorišta “VITIKA” Korisnik bespovratnih sredstava iz Fondova: Grad Đakovo VRIJEDNOST PROJEKTA: 3.672.143,19  kuna IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 3.037.171,71 kuna EU SUFINANCIRANJE: 85% ukupno prihvatljiv troškova projekta VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: Trajanje projekta je od 15.01.2019 do 15.1.2020   Grad Đakovo je u fazi provođenja projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta „Vitika“ za koji je 3.037.171,71 kuna...