Usluge

 • Osnivanje tvrtke
 • Poslovno savjetovanje
 • Priprema EU projekata
 • Administracija EU projekata
 • Javna nabava
 • Edukacija Voditelj pripreme i provedbe projekata
 • Specijalistički programi izobrazbe – Javna nabava
 • Organizacija sajma
 • Studijske posjete sajmovima
 • Poslovno planiranje
 • Marketing planiranje
 • Izvori financiranja
 • Analiza troškova i koristi (CBA ANALIZA)
 • Izrada strateških dokumenata