Mjesto gdje se dobre ideje pretvaraju u poduzetništvo

EU FONDOVI

EU fondovi su novac europskih građana koji se sukladno određenim pravilima i procedurama, dodjeljuju raznim korisnicima za provedbu projekata u cilju postizanja ciljeva javnih politika EU.

EDUKACIJA

Poduzetnički centar Đakovo organizira seminare i edukacije iz područja ekonomije, marketinga, informatike, poduzetništva

SAVJETOVANJE

Poduzetnički centar Đakovo svakodnevno provodi individualna i grupna savjetovanja za postojeće i potencijalne klijente kao i sve zainteresirane fizičke osobe.

POSLOVNI PLANOVI

Razvojni put od Vaše ideje do realizacije iste uz procjenu potrebnih ljudskih i financijskih resursa u cilju procjene isplativosti investicije.

Pružamo poduzetnicima podršku za brži i lakši put od ideje do tržišta.

Novosti

JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE KORISNIKA U PROJEKTU ZAŽELI – „SVI ZAJEDNO 4“ GRADA ĐAKOVA

Iskaz interesa mogu podnijeti zainteresirani pripadnici ciljne skupine s područja Grada Đakova, odnosno s područja naselja Đakovo, Budrovci, Đurđanci, Ivanovci Đakovački, Kuševac, Piškorevci, Novi Perkovci, Selci Đakovački i Široko Polje, a koji zadovoljavaju navedene uvjete iz Javnog poziva. Obrasce za iskaz interesa moguće je preuzeti osobno u zgradi Gradske uprave Grada Đakova, Trg dr. Franje Tuđmana 4, Đakovo ili na internetskoj stranici Grada Đakova, www.djakovo.hr, a isti se podnose Gradu...

POTPISANI UGOVORI ZA GRAĐENJE TRI FOTONAPONSKE ELEKTRANE U ĐAKOVU

U Maloj vijećnici Grada Đakova danas je upriličeno svečano potpisivanje ugovora o građenju, te ugovora o pružanju usluge stručnog nadzora u sklopu provedbe projekta „One Sun Connecting North and South“ za Grad Đakovo i Grad Beli Manastir. Naime, kako smo i ranije pisali, Grad Đakovo i još petnaest gradova i općina u Republici Hrvatskoj, među kojima i Grad Beli Manastir, te Geotehnički fakultet Varaždin Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilište...
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image

Fashion

- Advertisement -spot_img

VIdeo