JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE KORISNIKA U PROJEKTU ZAŽELI – „SVI ZAJEDNO 4“ GRADA ĐAKOVA

☑️Iskaz interesa mogu podnijeti zainteresirani pripadnici ciljne skupine s područja Grada Đakova, odnosno s područja naselja Đakovo, Budrovci, Đurđanci, Ivanovci Đakovački, Kuševac, Piškorevci, Novi Perkovci, Selci Đakovački i Široko Polje, a koji zadovoljavaju navedene uvjete iz Javnog poziva.

☑️Obrasce za iskaz interesa moguće je preuzeti osobno u zgradi Gradske uprave Grada Đakova, Trg dr. Franje Tuđmana 4, Đakovo ili na internetskoj stranici Grada Đakova, www.djakovo.hr, a isti se podnose Gradu Đakovu neposrednom predajom u pisarnicu Grada Đakova u uredovno vrijeme, putem pošte ili putem elektroničke pošte na adresu e-pisarnica@djakovo.hr, najkasnije do 7. rujna 2023. godine (četvrtak).