GRAD ĐAKOVO: JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Dana 1. lipnja 2023. godine otvoren je Javni poziv za dodjelu potpora za 2023. godinu iz Programa dodjele potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Đakova za razdoblje 2021. – 2023. godine (u daljnjem tekstu Javni poziv). Predmetni Javni poziv sadrži 4 (četiri) mjere, kako slijedi:

 Mjera 1 – Potpora za ulaganje u podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

 Mjera 2 – Potpora za ulaganje u građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata,

 Mjera 3 – Potpora za ulaganje u kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim

gospodarstvima,

 Mjera 4 – Potpora malim poljoprivrednim proizvođačima u poljoprivredi. 

 Prijava na Javni poziv podnosi se na obrascu prijave naznačenom u Javnom pozivu s traženom dokumentacijom. Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja planiranih sredstava Programa u proračunskoj godini, a najkasnije do 1. prosinca 2023. godine.

Sve dodatne informacije i besplatnu uslugu savjetovanja prijaviteljima na Javni poziv može pružiti PODUZETNIČKI CENTAR ĐAKOVO d.o.o. uz prethodnu najavu i dogovor termina na telefon broj 031/291-503, odnosno putem adrese elektroničke pošte info@pcdjakovo.hr 

Sve potrebne obrasce možete pronaći na poveznici:

Javni poziv za dodjelu potpora za 2023. godinu iz Programa dodjele potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Đakova za razdoblje 2021. – 2023. godine