INVESTICIJSKI ZAJMOVI IZ SREDSTVA NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI

HAMAG BICRO OTVORIO FINANCIJSKI INSTRUMENT – INVESTICIJSKI ZAJAM
HAMAG-BICRO otvorio je  Financijski instrument  INVESTICIJSKI ZAJMOVI namijenjen subjektima malog gospodarstva kojima će se izravno odobravati zajmovi za projekte zelene i digitalne tranzicije MSP-a te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti

Svaka investicija odnosno projekt u okviru Financijskog instrumenata, mora biti u skladu s načelom
“Ne činjenja znatne štete” u sklopu svih šest okolišnih ciljeva definiranih EU taksonomijom:

• Ublažavanje klimatskih promjena
• Prilagodba klimatskim promjenama
• Održivo korištenje i zaštita vodnih i morskih resursa
• Prelazak na kružno gospodarstvo
• Sprečavanje i kontrola onečišćenja
• Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava

• Projekti zelene tranzicije ili ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa i poboljšanje učinkovitosti resursa MSP-a podrazumijevaju npr. ulaganja u zelene tehnologije, kružno gospodarstvo, obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i dr.

• Projekti digitalizacije poslovanja MSP-a obuhvaćaju uvođenje digitalnih tehnologija u svim područjima poslovanja i njihova potpuna integracija te edukacija zaposlenika i korisnika, a podrazumijeva ulaganja u npr. digitalizaciju procesa proizvodnje, nabave, prodaje i ostalih poslovnih procesa, digitalizaciju procesa pružanja usluga,ulaganje u Industriju 4.0

• Projekti usmjereni na jačanje konkurentnosti i otpornosti su projekti u kojima se sredstva odobrenog kredita koriste za ulaganja u nove tehnologije, vozila i opremu za npr. izgradnju, proširenje, adaptaciju ili uređenje objekata namijenjenih za obavljanje poslovne djelatnosti,- druge namjene potrebne za povećanje obujma poslovanja, produktivnosti, zapošljavanja i internacionalizaciju poslovanja.

Prihvatljive namjene zajma su:
•   ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja ili modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uvođenja novih proizvoda ili usluga (od faze komercijalizacije), digitalizacije poslovanja, ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa i sl.
•   obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa zajma
•   podmirenje obveza nastalih najkasnije 12 mjeseci prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAG BICRO

Korisnici investicijskog zajma
•     imaju status “subjekta malog gospodarstva”
•     registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam
•     imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj
•     imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme
•     nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
•     uredno podmiruju postojeća zaduženja
•     nemaju nepodmirenih obveza prema državi

UVJETI I OTPLATA ZAJMA: