Energetska obnova zgrada javnog sektora

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 17.03.2023. godine objavilo je natječaj za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, financiranog iz operativnog programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine. Poziv je pokrenut u okviru NPOO inicijative 6. Obnova zgrada, investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada. 

Svrha Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga te smanjenjem emisija CO2, što će pridonijeti dekarbonizaciji zgrada.

Prema Pozivu sufinanciranje se odnosi na izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih zgrada javnog sektora, neoštećenih u potresu, u pretežitom vlasništvu javnog sektora, u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, uz uvažavanje važnosti javnog interesa zgrada zdravstvene i odgojno-obrazovne namjene te zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti.

Sukladno Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030 godine predviđene su kategorije obnove:

  • Integralna energetska obnova,
  • Dubinska obnova, i
  • Sveobuhvatna obnova.

 Prihvatljivi prijavitelji su: 

  • Ministarstva, 
  • Državne upravne organizacije,
  • Organizacije civilnog društva, 
  • Jedinice lokalne samouprave, 
  • Jedinice područne (regionalne)  samouprave, i 
  • Ustanove.                   

Ukupna bespovratna sredstva Poziva iznose: 39.816.842,52 € 

Iznos bespovratnih sredstva po projektnoj prijavi: minimalno 20.000,00 € do maksimalno 8.000.000,00 €

Rok za podnošenje projektnih prijava teče od datuma objave Proziva do 16.05.2023. godine u 16:00 sati.

Više o Pozivu možete pronaći na poveznici: Detalji poziva “Energetska obnova zgrada javnog sektora” – oznaka “NPOO.C6.1.R1-I1.04” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr