Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra – NPOO

Status: otvoren od 1. ožujka 2023.

Cilj ulaganja je smanjenje potrošnje energije, smanjenje emisije CO2 odnosno dekarbonizacija zgrada navedenih u predmetu Poziva. Za financiranje će biti prihvatljivi projektni prijedlozi kojima se ostvaruje godišnja ušteda primarne energije od minimalno 30 %.

Ovim pozivom podržat će se energetska obnova cjelovitih zgrada (ETC) koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • u stopostotnom su javnom vlasništvu
 • prijavitelj obavlja kulturnu djelatnost u zgradi koja će se energetski obnavljati
 • imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline
 • nisu oštećene u potresu.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva: ustanove u kulturi kojima je osnivač:

 • RH i/ili
 • JLP(R)S i/ili
 • ustanova kojoj je osnivač RH i/ili JLP(R)S.

Prijavitelj mora biti korisnik zgrade koja se energetski obnavlja  i u njoj obavljati kulturnu djelatnost.

Partnerstvo nije dozvoljeno, prijavitelj projekt provodi samostalno.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izrada dokumentacije,
 • Energetska obnova (provedba mjera kojima se doprinosi boljoj energetskoj učinkovitosti i potiče korištenje obnovljivih izvora energije (OIE); provedba dodatnih mjera koje se odnose na povećanje potresne otpornosti, povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta; provedba horizontalnih mjera; stručni nadzor građenja/projektantski nadzor/provedba mjera zaštite na radu),
 • Upravljanje projektom i administracija,
 • Promidžba i vidljivost.

Iznos i udio potpore: ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 39.816.842,52 EUR i to:

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu:

 • najniži iznos 66.361,40 EUR
 • najviši iznos 3.981.684,25 EUR.

Stopa sufinanciranja iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Rok za prijavu projektnog prijedloga: projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 17. travnja 2023. godine  u 12:00 sati do 31. prosinca 2023. godine  u 23:59 sati odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Upute  za prijavitelje i ostalu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/65.