Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje kontinuirano otvoren Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske.

Javni poziv usmjeren je na poduzetnike, ali i druge dionike iz Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske koji svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim definiranima u okviru Planova za industrijsku tranziciju.

Industrijska tranzicija hrvatskih regija jedan je od ključnih prioriteta u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. s alokacijom od 536 milijuna eura sredstava iz EU fondova.

Iskazom interesa svaki dionik postaje dijelom strateškog foruma ključnih dionika okupljenih u okviru pojedinog lanca vrijednosti te na taj način sudjeluje u kreaciji javnih politika za industrijsku tranziciju doprinoseći jačanju konkurentnosti regije. Iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti (u daljnjem tekstu: RLV) omogućuje dionicima da na vrijeme budu informirani o mogućnostima financiranja i otvorenim javnim pozivima kako bi uspješno koristili EU sredstva.

Nastavak zajedničkih aktivnosti, Ministarstvo planira kroz izdavanje jasnih smjernica i informiranje mapiranih dionika o mogućnostima financiranja u okviru procesa industrijske tranzicije kroz radionice i konferencije.

RLV Panonske Hrvatske su:

  • Hrana i poljoprivreda;
  • Zeleni rast;
  • Pametne i kreativne industrije;
  • Kontinentalni turizam.

Iskaz interesa za sudjelovanjem u RLV- ima možete pronaći na poveznicama:

Izvor: https://razvoj.gov.hr