Izgradnja Centra za socijalnu skrb Đakovo

Projekt uključuje izgradnju i opremanje zgrade Centra za socijalnu skrb Đakovo te nabavu vozila u svrhu kvalitetnog obavljanja svojih zakonima propisanih djelatnosti te međunarodnim ugovorima propisanih obaveza.

Projekt se provodi kroz 5 faza:

1) izrada projektne i tehničke dokumentacije

2) izgradnja građevine, stručni nadzor i aktivnosti koordinatora zaštite na radu

3) nabava opreme i vozila

4) promicanje horizontalnih načela

5) informiranje, vidljivost i administriranje.

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja Centra za socijalnu skrb Đakovo

NOSITELJ PROJEKTA: Centar za socijalnu skrb Đakovo

PARTNER: Grad Đakovo

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA09.10.2019. – 01.06.2023.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA15.245.054,02 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 14.546.443,77 HRK

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

OPOERATIVNI PROGRAM: Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.

REFERENTNA OZNAKA PROJEKTA:  KK.08.1.3.04.0141