KOMVO 2U – Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Proširenje Univerzalova voznoga parka dvama novim moderno opremljenim vozilima, realizirano zahvaljujući bespovratnom novcu iz Kohezijeskog fonda (KF) Europske unije pridonosi povećanju stope odvojeno prikupljenoga otpada te smanjenju udjela biootpada u miješanome otpadu, što predstavlja tranziciju na višu razinu u procesu gospodarenja otpadom.

Projekt nazvan “KOMVO 2U” komunikacijom s javnošću apelira na čitavu lokalnu zajednicu naglašavanjem prednosti smanjenja proizvodnje miješanog otpada koji završava na odlagalištu Vitika. Većim angažmanom u razdvajanju kućnog otpada, izdvajanju biootpada i zbrinjavanju glomaznog otpada korisnici javne usluge sakupljanja otpada pokazuju odgovornost za higijenu životnoga prostora, održivost i zaštitu okoliša.

9

Ukupna vrijednost projekta:

1.670.133,00 kuna

Bespovratna eurosredstva:

1.419.613,05 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi:

1.670.133,00 kuna

Razdoblje provođenja projekta:

26.6.2020. – 26.4.2021.

Područje provođenja projekta (komunalno područje):

Đakovo
Piškorevci
Budrovci
Selci Đakovački
Široko Polje
Kuševac
Đurđanci
Ivanovci Đakovački
Novi Perkovci

Korisnik bespovratnih sredstava:

Univerzal d.o.o.
za komunalne djelatnosti
V. Nazora 68
31 400 Đakovo
OIB: 34319609112