Izgradnja reciklažnog dvorišta VITIKA

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja reciklažnog dvorišta “VITIKA”

Korisnik bespovratnih sredstava iz Fondova: Grad Đakovo

VRIJEDNOST PROJEKTA: 3.672.143,19  kuna

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 3.037.171,71 kuna

EU SUFINANCIRANJE: 85% ukupno prihvatljiv troškova projekta

VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: Trajanje projekta je od 15.01.2019 do 15.1.2020

 

Grad Đakovo je u fazi provođenja projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta „Vitika“ za koji je 3.037.171,71 kuna osigurano iz sredstava Kohezijskog fonda, dok je ukupna vrijednost projekta 3.672.143,19 kuna.

Po završetku projekta, Đakovčani i žitelji prigradskih naselja će otpadni papir, plastiku, staklo, metal, tekstil, električnu i elektroničku opremu, krupni otpad, baterije i akumulatore, građevinski i problematični otpad, lijekove i gume, odnosno 40-ak vrsta otpada nastalog u kućanstvima besplatno zbrinjavati u reciklažnom dvorištu na Vitici.

Za svaki unos otpada u reciklažno dvorište bit će potrebno priložiti identifikacijsku karticu koju će korisnici moći podići u Univerzalovoj Upravi, uz podmirena sva dugovanja Univerzalu u prethodnom obračunskom razdoblju. Kartica će  omogućiti evidenciju o ulazu otpada koji je pojedino kućanstvo zbrinulo u dvorištu, što je posebno važno jer za građevni i glomazni otpad, ravno staklo, boje, tonere i drvo koje sadrži opasne tvari postoje ograničenja količina za svako polugodišnje razdoblje.

Uslugu odlaganja i privremenog skladištenja otpada u reciklažnom dvorištu neće moći koristiti obrtnici, obiteljska gospodarstva i tvrtke, već samo građani. Građani Đakova i okolice već mogu odlagati otpad na reciklažnom dvorištu u Đakovu, Gajeva 31 čija izgradnja je također sufinancirana sredstvima iz Kohezijskog fonda.

Razdvajanjem smanjujemo ukupnu količinu otpada, zajedno povećavamo standard komunalne usluge, potičemo razvoj kružne ekonomije i brinemo o zaštiti okoliša.

Reciklažno dvorište je zapravo nadziran ograđeni prostor za izdvojeno odlaganje i privremeno skladištenje raznih vrsta otpadnih tvari koje nastaju u domaćinstvu.

Pravilno odloženi otpad korisna je sirovina. Odvajanje otpada omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu čime se štede sirovine i energija, smanjuje onečišćenje okoliša i smanjuje količina novoproizvedenog otpada.